• Examination Schedule of Post Graduate Diploma in Psychological Counselling - 2073

  त्रिभुवन विश्वोविद्यालय, परीक्षा नियंत्रंद कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ सालमा संचालन गरिने पोस्ट ग्रजुएट डिप्लोमा ईन् कोउनसिलिङ्ग साईकोलोजिका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमअनुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको ज...

 • Examination Schedule of B. Tech (Food) 1st, 2nd, 3rd and 4th year - 2073

  त्रिभुवन विश्वोविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ सालमा संचालन गरिने विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बी. टेक (फुड) प्रथम, द्वितीय, र चतुर्थ वर्ष पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्मानुसर स...

 • Examination Schedule of 3 Years Humanities/Science & 3/4 Years Education Bachelor First Year - 2073

  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७३ सालमा संचालन हुने ३ वर्षे र ४ वर्षे शिक्षाशास्त्र र ३ वर्षे मानविकी र विज्ञान तर्फका स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा निम्न कार्यक्रम अनुसर संचालन हुने ...

 • Examination Schedule of 3/4 Years BBS & 4 Years B.Sc. First Year - 2073

  त्रिभुवन विश्वोविद्यालय, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा बार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरुप २०७३ सालमा संचालन हुने ३ बर्षे र ४ बर्षे व्यवस्थापन र विज्ञान तर्फका स्नातक तह प्रथम बर्षको परीक्षा निम्न कार्यक्रम अनुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सब...