त्रिभुवन विश्वोविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय , परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको स्नातक तहको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

12 August 2016 EducationSansar Notices

त्रिभुवन विश्वोविद्यालय चिकिस्ता शास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय , परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको शै. व. २०७३/०७४ का लागि स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

More Notices